Instytut Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

poli